Leadco Engineering AB


är ett ingenjörsföretag inom processteknik för polymera material. 
Vi vill helt kort presentera vår verksamhetsidé, oss själva och hur vi arbetar.          

Vi ser fram emot att höra från Dig så att vi tillsammans kan få resonera om hur vi på bästa sätt kan bidra i Ditt projekt.                                                                                                                                                            
 
Välkommen!