Lars, Anders och Dick

Har lång sammanlagd erfarenhet av teknisk utveckling. Våra kompetenser  kompletterar varandra så att vi tillsammans kan skapa fungerande helhetslösningar.

Vår arbetsprocess har ofta stort inslag av uppfinningsrikedom och våra lösningar kan mycket väl  ha nydanande kombinationer av  olika  detaljer och funktioner. 

Målet är dock alltid detsamma: Det enkla, det som alltid fungerar.
 
Lars Andréasson

Född 1949, gymnasieingenjör elteknik . Har allmän behörighet för elinstallationer. Tidigare har Lars arbetat som ansvarig för elinstallationer och elreparationer på SKF samt som avdelningschef på Forbo Project Vinyl AB. Lars specialitet är elkonstruktion, underhåll och styrning av såväl enskilda processmaskiner som hela produktionslinjer. 
 
Anders Lindén

Född 1961, civilingenjör kemiteknik (CTH) med vidareutbildning inom polymerteknologi, utveckling och innovation. Anders har tidigare arbetat som processingenjör på Hydro Supra AB och som utvecklingschef på Forbo Project Vinyl AB. Anders specialitet är process- och materialteknik, försöksserier och komplex problemlösning.
 
Dick Gustafsson

Född 1953, gymnasieingenjör maskinteknik med vidareutbildning inom konstruktion, tillverkning och projektledning. Dick har tidigare arbetat som konstruktör inom verkstads- och processindustri samt som konstruktions- och underhållschef på Forbo Project Vinyl AB. Dick är Leadcos VD tar gärna styrning av tunga projekt och syr ihop helhetslösningar. Specialistkompetensen finns inom mekanisk konstruktion.
 
Christer Engelbrektsson

är styrelseordförande i Leadco Engineering AB. Tidigare har Christer arbetat som ekonomidirektör för Forbo Forshaga AB samt VD för Forbo Project Vinyl AB.