I vårt eget Test Center, 30 km norr om Göteborg, Sverige, har vi utrustning i pilotskala för:

  • Blandning
  • Kompoundering / Pellettering
  • Banformning
  • Prägling och Laminering
  • Labtester
Vi fokuserar ofta på försöksserier i mindre skala för att kunna utvärdera många olika receptvarianter och processinställningar. Vi gör jämförande studier och lyfter fram trender i produkt- och processprestanda. Våra maskinuppställningar ger oss unika möjligheter att testa nya idéer och att göra försökskörningar tillsammans med våra kunder.

En av våra huvudenheter, en 600 mm bred Dubbelbandpress, är speciellt lämpad för att köra små prover så att ett stort att antal recept kan värderas vid flera olika processinställningar.