Pågående uppdrag - exempel 2016-2018


Recept- och processutveckling inom produktion av plastgolv

För flera tillverkande företag i Europa utförs utvecklingsarbete i lab-och pilotskala i Leadcos testcenter i Kungälv resp. försök i halvskala hos välkända europeiska maskinleverantörer. 

 

Tidigare uppdrag - exempel


Igångkörning av produktionslinje för baksida till LVT-golv, 2017
För ett multinationellt  golvtillverkande företag utfördes försök i pilot- och produktionsskala med syfte att optimera recept och trimma in processinställningar.

Framtagning av gjutprocess för tillverkning av miljöanpassade mjukgjorda konsumentprodukter, 2015

För ett skandinaviskt företag utfördes processutveckling i Leadcos testcenter i Kungälv för att kunna tillverka konsumentprodukter i helt miljöanpassad mjukgjord PVC.
 
Processutveckling inom produktion av plastgolv, 2015
För ett tillverkande företag i Europa utfördes pilotförsök i Leadcos testcenter i Kungälv i syfte att generera beslutsunderlag inför val av produktionsteknologi. 
 
Recept- och processutveckling avseende produkter av WPC (Wood Plastic Composite), 2014
För ett tillverkande företag i Europa utfördes utveckliongsarbete i lab- och pilotskala i Leadcos testcenter i Kungälv med mål att ta fram en ny produkt samt att föreslå lämplig produktionsteknologi.

Utredningsuppdrag gällande val av produktionsteknologi, 2014
För ett skandinaviskt  företag verksamt inom produktion av plastdetaljer genomfördes en förstudie där en jämförelse gjordes (1) mellan byte till ny teknologi och (2) uppgradering av befintlig produktionsprocess.

Uppgradering av befintlig produktionsprocess, 2013
För ett skandinaviskt företag verksamt inom produktion av banvara genomfördes konstruktion och tillverkning av kompletterande maskinenheter för att bl a nå kortare ställtider, förbättrat utfall och smidigare hantering av halvfabrikat i processen.

Recept- och processutveckling inom produktion av plastgolv, 2013
För ett tillverkande företag i Europa utfördes utvecklingsarbete i lab-och pilotskala i Leadcos testcenter i Kungälv resp. försök i halvskala hos välkända europeiska maskinleverantörer. Vidare genomfördes förprojektering av olika processlösningar för tillverkning av nya produkter.  

Nytillverkning av produtionsmaskiner, 2013
För ett svenskt företag verksamt inom produktion av special-lister i plast konstruerades och tillverkades en nya maskinlösning, inklusive processtyrning, för att produktionen i högre grad ska kunna tillverka kundanpassade produkter.
 
Studie avseende möjligheter till materialbesparingar i produktionen, 2013
För ett tillverkande företag i Sverige genomfördes ett uppdrag i syfte att belysa olika möjligheter till effektivare produktion. En stor potential identifierades (och har genomförts) avseende materialbesparingar i en viktig del av produktionskedjan.

Förstudie avseende tillverkningsprocess för biobaserat skivmaterial, 2011
Inom ramen för ett offentligt finasierat projekt utfördes försök i lab- och pilotskala, följt av framtagning av processlayouter, investeringsbehov och driftkalkyler för produktion av ett skivmaterial baserat på fiberråvara och ett biobaserat harts.

Nytt lager för mattrullar, 2010
För ett tillverkande företag i västra Sverige genomfördes projektering, tillverkning, installation och igångkörningav ett nytt lager, inkl styrning, för 6000 stående mattrullar.

Ny golvkollektion resp. tillbyggnad av produktionslinje 2008
För ett tillverkande företag i västra Sverige utvecklades en unik golvprodukt med ett stort antal kulörer och möjligheter till kundanpassat utseende. Nya produktionsmaskiner utvecklades och befintlig produktionslinje anpassades till en delvis helt ny produktionsprocess.